Σύμφωνα με διεθνείς κανονισμούς σε περίπτωση πυρκαϊάς, ανοίγματα οροφών πρέπει να ενεργοποιούνται αυτόματα ώστε να διευκολύνεται η έξοδος καπνού που πάγια αποτελεί τον κυριότερο λόγο ατυχημάτων, λόγω αναθυμιάσεων, έλλειψης ορατότητας, κλπ, έστω και αν η μερική είσοδος οξυγόνου αυξάνει την ένταση της φωτιάς.

Η ενεργοποίηση αυτόματου ανοίγματος γίνεται με διάφορους τρόπους κατά περίπτωση, όπως:

 • Τήξη συνδέσμου ασφάλειας και ενεργοποίηση φυσιγγίου CO2 στους 70°C ή  90°C
 • Αύξηση πυκνότητας καπνού πέραν ορισμένων ορίων.

Ανιχνευτές καπνού και θερμοκρασίας ανά αποστάσεις διευκολύνουν τον έγκαιρο εντοπισμό της φωτιάς μαζί με χειροκίνητη υποστήριξη του αυτόματου συστήματος.

Ειδικότερα διατίθενται με πιστοποίηση ΕΝ 12101-2 τα κατωτέρω:

 1. Σύστημα ηλεκτρικά ανοιγόμενο (El) η με πεπιεσμένο αέρα (C.A) ανοίγματος 165ο με αντίσταση σε ανεμοπίεση έως 1500 Ν/m2, 24V ή 48V.
 2. Άνοιγμα υπό φορτίο χιόνος 650-2400 Ν/m2 (El), 500-900 Ν/m2 (C.A).
 3. Μετάδοση φωτιάς κατά ΕΝ 1873, class E, Β300.
 4. Χρόνος πλήρους ανοίγματος max 60 sec.
 5. Διάρκεια ζωής μηχανισμών 10.000 κύκλοι.
 6. Βάση PVC, GRP ή χαλύβδινη με επένδυση αλουμινίου min ύψους 30 cm.
 7. Με δυνατότητα περιορισμένου ανοίγματος για αερισμό 300 ή 500 mm (Εl).
 8. Προστασία ΙΡ54 (El).
 9. Πίνακας ελέγχου για εξυπηρέτηση 4 προϊόντων 4 Amp x 4 = 16 Amp (El).
 10. Εφοδιασμένο με μπαταρία και μετασχηματιστή (El).
 11. Διατίθεται σε τυποποιημένα μεγέθη έως 150×250 cm (El) και 200 x300 cm (C.A).