Ολοκληρωμένο ενεργειακό προϊόν με διπλό ή τριπλό υαλοπίνακα solar control, πλαίσιο αλουμινίου χωρίς θερμογέφυρες βαφής RAL 9016, επί βάσεως PVC or GRP, με προσαρμοστή κλίσεως 7ο (12%).

  • Αεροστεγανότητα DIN EN12207/class 4.
  • Θερμοπερατότητα Ug=1,1 – 0,6 W/m2
  • Φωτιστική διαπερατότητα LTA=78 – 48 %.
  • Φωτιστική διαπερατότητα solar control LTA = 66 – 33%.
  • Ηχοαπορροφητικότητα Rw=36 – 39
  • Φορτίο χιώνος Sk = 0,85 – 1,5 ΚΝ/m2.
  • Ασφάλεια τραυματισμού ΕΝ 12600/class 1B
  • Ανεμοπίεση 0,65 ΚΝ/m2.
  • Ηλεκτρικά ανοιγόμενο 300 or 500 mm.
  • Διατίθεται σε μεγέθη από 40×40 έως 80×150