Ανοιγόμενα πλαίσια από PVC πολλαπλών τοιχωμάτων με συλλεκτήρα υδρατμών και χειροκίνητο ή ηλεκτροκίνητο μηχανισμό (μονό ή συζυγή αναλόγως του μεγέθους “d”) διαδρομής 30 cm, ή μεγαλύτερης επί παραγγελία.
Οι  ανθρωποθυρίδες (μεγέθη με * στο πίνακα διαστασιολόγησης) είναι προϊόντα αερισμού με δύο πρόσθετους βραχίονες για άνετη έξοδο (άνοιγμα έως 90ο ). Όλα τα μεταλλικά στοιχεία του πλαισίου (μεντεσέδες κλπ) είναι ανοξείδωτα.