1. Βάσεις από PVC (χωρίς περιεκτικότητα καδμίου) διπλών κεκλιμένων τοιχωμάτων με εξωτερική ραβδωτή επιφάνεια και περιμετρικό χείλος για την ευχερή και ασφαλή αγκύρωση της υγρομόνωσης χωρίς περαιτέρω στήριξη. Διατίθενται με στενό πέλμα 6 cm ύψους 15,5 cm και πλατύ πέλμα 15cm ύψους 15, 30 και 45 cm. Οι βάσεις με πλατύ πέλμα περιέχουν πρόσθετη θερμομόνωση περλίτη ή και εσωτερικές χαλύβδινες ενισχύσεις σε ειδικές περιπτώσεις. Οι κεκλιμένες πλευρές των βάσεων παρέχουν αισθητική απόληξη του ανοίγματος και εξασφαλίζουν άριστη απόδοση στην κατανομή του φωτός.

2. Βάσεις από GRP διπλών κεκλιμένων τοιχωμάτων με ενδιάμεσο φύλλο πολυουρεθάνης και εξωτερική αδρή επιφάνεια. Διατίθενται με στενό πέλμα 8 cm ύψους 15 cm και πλατύ πέλμα 15cm ύψους 15 και 30 και 50 cm. Οι κουπόλες με κυκλική κάτοψη έχουν βάση μόνο από GRP. Διατίθενται κυλινδρικοί πλαστικότυποι για την ευχερή διαμόρφωση του κυκλικού ανοίγματος.

3. Ορθές βάσεις από PVC πέλματος 12.5 cm και ύψους 16 cm με ή χωρίς εσωτερική θερμομόνωση.

4.  Βάσεις από GRP ειδικών μορφών όπως:

  • Βόρειου προσανατολισμού
  • Με αξονικό ανεμιστήρα – εξαεριστήρα στη μία πλευρά της βάσεως
  • Με άνοιγμα μονίμου εξαερισμού – φυσικού ελκυσμού στη μία πλευρά της βάσεως ή επιμήκους ανεμιστήρα.
  • Με πέλμα κυματοειδές 177/51 mm για εφαρμογή επί μεταλλικών κυματοειδούς επικάλυψης επιφανειών.

Ορθές Βάσεις PVC RO16

Βάσεις από GRP ειδικών μορφών