Φωτοσωλήνες Ολλανδικής προέλευσης διαμέτρων Φ25, Φ35 cm και μεγαλυτέρων με

  • κέλυφος κολουροκωνικής – κωνικής μορφής που δημιουργεί πολύ ευνοικές γωνίες πρόσπτωσης της ακτινοβολίας για όλες τις θέσεις του ήλιου
  • ενσωματωμένο ανακλαστήρα
  • βάση αλουμινίου διπλών τοιχωμάτων με θερμομόνωση
  • κέλυφος μονό ή διπλό (για αποφυγή τυχόν υδρατμών) συμπαγούς Polycarbonate (PC) ή ακρυλικού (PMMA)
  • πλαφονιέρα μεγαλυτέρας διαμέτρου του φωτοσωλήνος, εξαιρετικής αισθητικής
  • σωλήνες επέκτασης μήκους 62.5εκ. που καθιστούν δυνατή τη μεταφορά φωτός σε μεγάλα ύψη

Η μορφή του κελύφους του Helios, κόλουρος κώνος-κώνος, πλεονεκτεί ως προς τη φωτιστική απόδοση έναντι άλλων θολωτών μορφών λόγω των κατά περίπου 90o γωνιών προσπτωσεως της ηλιακής ακτινοβολίας στην διαδρομή Ανατολή-Νότος-Δύση.

ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΟΣ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΜΕΝΗ ΣΤΕΓΗ (15°-60°)
D-250 D-350
ΒΑΣΗ HDPE 700×890 mm 700×890 mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗΣ 270 mm 370 mm
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣ 250 mm 350 mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑΣ 320 mm 420 mm
ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΣΤΕΓΗ (<15°)
D-250 D-350
ΥΨΟΣ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΟΣ (βάση+κέλυφος) 280 mm 290 mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗΣ 270 mm 370 mm
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 520 mm 620 mm
ΧΩΡΙΣ ΣΩΛΗΝΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΑ ΠΑΧΟΣ ΟΡΟΦΗΣ <400 χιλ. 160 – 400 mm

>400 mm με σωλήνα επέκτασης

160 – 400 mm

>400 mm με σωλήνα επέκτασης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣ 250 mm 350 mm
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑΣ 320 mm 420 mm
ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΟΣ
ΚΕΛΥΦΟΣ PC Ή PMMA Ή ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΟΥΣ
ΒΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ
ΒΑΣΗ ΚΕΚΛΙΜΜΕΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ HDPE ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΟΔΙΑ
ΣΩΛΗΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΗ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑΣ ABS-PMMA
ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ PMMA OPAL
ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ