Διαφώτιστα υλικά

Στις καμπύλες μορφές το διαφώτιστο υλικό είναι ακρυλικό (PMMA), ή συμπαγές πολυκαρβονικό (PC ή PC solar control clear), ή συνδυασμός τους, μονών, διπλών ή τριπλών τοιχωμάτων, όπως και κυψελωτά φύλλα πολυκαρβονικού, ελάχιστου πάχους 8 mm. Στις επίπεδες μορφές, πέραν των προηγουμένων, γίνεται ευρύτατη χρήση διπλών υαλοπινάκων laminated (triplex), κοινών ή ανακλαστικών.

Ελαστικά παρεμβύσματα, βίδες

Παρεμβύσματα EPDM σε όλα τα προφίλ εσωτερικά και εξωτερικά, ώστε το διαφώτιστο υλικό (πλαστικό ή υαλοπίνακας) να μην έρχεται ποτέ σε επαφή με τα προφίλ.

Αφρώδεις συμπιεζόμενες αυτοκόλλητες ταινίες για εξασφάλιση αεροστεγανότητας και υδατοστεγανότητας, αντί EPDM παρεμβυσμάτων, αποτελούν απαράδεκτες τεχνικά μεθόδους (μόνιμες παραμορφώσεις) και δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα μας.

Βίδες ανοξείδωτες με σύνθετο ανοξείδωτη ροδέλα + βουλκανισμένη ροδέλα Neoprene. Οι κεφαλές των βιδών καλύπτονται με προφίλ ή πλαστικά καπελάκια του ίδιου χρώματος RAL  όπως τα προφίλ αλουμινίου.