Το προϊόν έχει εσωτερική κατασκευή λαβυρίνθου, είναι υδατοστεγανό και ειδικά σχεδιασμένο για συνεχή λειτουργία απαγωγής μεγάλων όγκων θερμού αέρα.
Η  διάταξη του λαβυρίνθου προσφέρει ιδιαίτερα ευνοϊκή ακουστική συμπεριφορά και υψηλή αεροδυναμική τιμή.
Τοποθετείται σε οριζόντιες και κατακόρυφες επιφάνειες.

•    Λειτουργία:
–    Πεπιεσμένος αέρας.
–    Ηλεκτρικός μηχανισμός.

•    Διαστάσεις: 
–    600 x 1200 mm έως 1900 x 2800 mm.