Εξαιρετικής αισθητικής ανοιγόμενο πλαίσιο φυσικού εξαερισμού και απαγωγής παραγώγων φωτιάς με μέγιστό άνοιγμα 80° για κατακόρυφες επιφάνειες (όψεις κτιρίων). Το σύστημα λειτουργίας στην κλειστή θέση είναι απόλυτα μη ορατό το δε πλαίσιο είναι θερμοδιακοπτόμενο.

•    Υλικά επικαλύψεων πλαισίου:
–    Υαλοπίνακες.
–    PC.
–    Φύλλα αλουμινίου.

•    Διαστάσεις: 
–    Max ύψος 2.000 mm.
–    Μax πλάτος 2.500 mm.
–    Max εμβαδόν 3,50 m2.