Ιδιαίτερης αισθητικής ανοιγόμενο πλαίσιο φυσικού εξαερισμού και απαγωγής προϊόντων φωτιάς με μέγιστο άνοιγμα 75°. Προορίζεται για ανοιγόμενα στοιχεία υάλινων επικαλύψεων και κατακόρυφων τοίχων (με διαφώτιστο υλικό υαλοπίνακα ή πλαστικό), ή για ανοιγόμενα χώρων όπου δεν είναι επιθυμητός ο φυσικός φωτισμός (με υλικό επικαλύψεως φύλλα αλουμινίου).

•    Λειτουργία: 
–    Πεπιεσμένος αέρας.
–    Ηλεκτρικός μηχανισμός.
–    Φυσίγγιο CO2.
–    Χειροκίνητος μηχανισμός.

•    Διαστάσεις: 
–    Max ύψος 2.700 mm.
–    Μax πλάτος 2.000 mm.
–    Max εμβαδόν 3,50 m2